Categoria: Ansietat

CRISI D’ANGOIXA: POR A TORNAR-SE BOIG

La crisi d’angoixa o atac de pànic és una de les manifestacions psíquiques més dramàtiques (qui en ha passat un refereix preferir qualsevol dolor a tenir una crisi), i al mateix temps amb una millor resposta terapèutica quan es detecta i tracta en les seves primeres fases i s’empra un tractament adient per al pacient. ...