Nota Legal

Els continguts del lloc web, com ara text, gràfics i imatges o altres materials que s’hi troben, són d’ús exclusivament informatiu i divulgatiu, sense ser vinculant o responsable dels continguts allotjats en altres webs mitjançant la variada llista d’enllaços o els comentaris que puguin produir-se. No pretén substituir les opinions, consells i recomanacions de professionals sanitaris, per la qual cosa es recomana a l’usuari sol·licitar sempre el consell del seu metge o un altre professional de la salut. Les decisions relatives a la salut han de ser preses per especialistes sanitaris, considerant les característiques pròpies i úniques del pacient.

Cal tenir en compte que la informació i investigació mèdica contínuament està canviant. Per tant, alguna informació pot no estar al dia en relació al moment en què es llegeix la mateixa, tot i ser informació actual en el moment en què va ser exposada.

Protecció de dades

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de l’esmentada Llei, li posem en coneixement que les dades de caràcter personal, recollides voluntàriament mitjançant aquesta web o correu electrònic i acceptar el seu enviament, s’ autoritza a que siguin incorporades a un fitxer de la meva propietat que compleix estrictament amb el deure de secret de les dades de caràcter personal i el tractament confidencial d’aquestes.

L’usuari pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla l’esmentada Llei Orgànica, mitjançant l’adreça de correu electrònic: info@domenechpsiquiatria.com

Propietat Intel·lectual

Tots els continguts de la pàgina http://www.domenechpsiquiatria.com, son propietat intel·lectual del titular i no podran ser reproduïts, copiats, enganxats, enllaçats, transmesos, distribuïts o manipulats de qualsevol forma i amb qualsevol finalitat, sense l’autorització prèvia i per escrit del Dr. Josep Ramon Domènech Bisén.