FAQS

En aquesta secció intentaré donar resposta de forma didàctica a les preguntes més freqüentes que sobre la Psiquiatria i les Malalties Mentals solen fer-se la majoria dels pacients que visiten la meva consulta, o les que, un bon nombre de persones en un moment donat es puguin qüestionar.

Què és la Psiquiatria?
La Psiquiatria és una branca de la Medicina que té com a finalitat el reconèixer, diagnosticar i tractar les malalties mentals i esbrinar els seus orígens.
Aquesta paraula prové del grec Psykhē (referit a esperit, ànima, ment) i Iātreia (medicina, art de curar).
Aquest mot fou encunyat pel Dr.Johann Christian Reil, metge, psicòleg i psiquiatra alemany, l’any 1808.

Què es un Psiquiatra?
Un Psiquiatra és un metge que desprès d’ haver cursat els seus estudis en Medicina s’especialitza en Psiquiatria.
Tot això facilita la comprensió de les malalties mentals com un tot, amb la seva part orgànica (física i neurofuncional) i la seva part emocional.
El seu objectiu rau en la prevenció, avaluació, diagnòstic, tractament i rehabilitació de les persones amb malalties/trastorns mentals i també de dotar-les de la màxima capacitat d’autonomia personal així com de l’adaptació al seu entorn.
Entenent que el malestar o la malaltia emocional es composa d’una part biològica, psicològica i social, el Psiquiatra ha de donar resposta a aquests components mitjançant l’ús de fàrmacs (si s’escau), tècniques d’ajut psicològic i donant a conèixer els diferents mitjans socials per tal d’aconseguir una ampla remissió de la seva simptomatologia.